Dell

 
Tk.16,200.00
BrandDell Brightness250 cd/m² Warranty3 Years
Tk.12,500.00
BrandDell Brightness250 cd/m² Warranty3 Years
Tk.16,300.00
BrandDell Warranty3 Years
Tk.25,300.00
BrandDell Brightness 250 cd/m² Resolution1920 x 1080 at 60Hz Warranty03 Years
Tk.63,200.00
BrandDell Warranty03 Years
Tk.8,700.00
BrandDell Warranty3 Years
Tk.26,500.00
BrandDell Warranty3 Years
Tk.53,700.00
BrandDell Brightness350 cd/m² Warranty3 Years
Tk.6,600.00
BrandDell Brightness220 cd/m² Warranty3 Years
Tk.6,000.00
BrandDell Brightness220 cd/m² Warranty3 Years
Tk.27,400.00
BrandDell Brightness 300 cd/m² Warranty3 Years
Tk.9,400.00
BrandDell Brightness250 cd/m² Warranty3 Years
Tk.69,900.00
BrandDell Warranty3 Years
Tk.11,800.00
BrandDell Brightness250 cd/m² Warranty3 Years
Tk.73,300.00
BrandDell Internal Memory8 GB OSDOS Factory Installed Processor CoreIntel Core i7-9700-8C Warranty3 Years
Tk.54,600.00
BrandDell Internal Memory8 GB OSDOS Factory Installed Warranty3 Years
Tk.67,900.00
BrandDell Internal Memory8GB OSDOS Factory Installed Warranty3 Years
Tk.69,300.00
BrandDell Internal Memory8 GB OSDOS Factory Installed Warranty3 Years
Tk.53,500.00
BrandDell Internal Memory4GB OSDOS Factory Installed Warranty3 Years
Tk.53,200.00
BrandDell Internal Memory4 GB OSDOS Factory Installed Processor Core Intel Core i5-9400-6C Warranty3 Years
Tk.41,100.00
BrandDell Internal Memory4 GB Processor CoreIntel Core i3-8100-4C Warranty3 Years
Tk.41,300.00
BrandDell OSDOS Factory Installed Processor CoreIntel Core i3-9100-4C Warranty3 Years
Tk.70,900.00
BrandDell Internal Memory8 GB OSDOS Factory Installed Warranty3 Years
Tk.72,200.00
BrandDell OSDOS Factory Installed Processor CoreIntel Core i7-8700-6C Warranty3 Years
Tk.52,200.00
BrandDell Internal Memory4 GB OSDOS Factory Installed Processor CoreIntel Core i5-8400-6C Warranty3 Years
Tk.350.00
BrandDell Product TypesMouse
Price

Tk.  –  Tk.

  • ‎Tk.350
  • ‎Tk.73300
Product Type