Cham Cham(KG)
KHZM-0005
Tk.600.00
+
Gulab Jamun(KG)
KHZM-0024
Tk.550.00
+
Rosogolla(KG)
KHZM-0052
Tk.390.00
+
Special Gift Box
KHZM-0056
Tk.1,000.00
+
Sugarfree Kalakand
KHZM-0061
Tk.640.00
+
Mihi Dana Rabri (Big)(KG)
KHZM-0042
Tk.750.00
Out of stock
Kalo Jam(KG)
KHZM-0035
Tk.390.00
+
Rabri Malpua (Box)
KHZM-0050
Tk.250.00
+
Irani Bhog
KHZM-0029
Tk.750.00
+
Mawa Laddu.(KG)
KHZM-0041
Tk.655.00
+
Cup Doi(Pcs)
KHZM-0012
Tk.75.00
+
Hari Vanga
KHZM-0028
Tk.850.00
+
Shor Malai (Box)
KHZM-0053
Tk.325.00
+
Kacha Chana Golla(KG)
KHZM-0031
Tk.800.00
+
Chocolate Barfi(KG)
KHZM-0009
Tk.1,200.00
+
Black Cherry
KHZM-0004
Tk.410.00
+
Delhi Cham Cham (KG)
KHZM-0015
Tk.880.00
+
Gajorer Barfi
KHZM-0018
Tk.800.00
+
Cream Jam
KHZM-0011
Tk.550.00
+
Gurer Kala Kand
KHZM-0026
Tk.700.00
+
Kaju Barfi(KG)
KHZM-0033
Tk.2,000.00
+
Malai Chop(KG)
KHZM-0039
Tk.600.00
+
Balu Sai(KG)
KHZM-0003
Tk.390.00
+
Pera(KG)
KHZM-0049
Tk.850.00
+
Soan Papri Box (500gm)
KHZM-0054
Tk.385.00
+
Tang Toast
KHZM-0057
Tk.950.00
+
Twin Charm
KHZM-0060
Tk.800.00
+
Chana Sandwich(KG)
KHZM-0007
Tk.800.00
+
Milk Cake(KG)
KHZM-0043
Tk.850.00
+
Dry Rosogolla
KHZM-0017
Tk.400.00
+
Gulab Jamun (Can)(KG)
KHZM-0023
Tk.500.00
+
Gurer Rosogolla
KHZM-0025
Tk.600.00
+
Golden Gift Box
KHZM-0020
Tk.700.00
+
Gujiya
KHZM-0022
Tk.600.00
+
Kacha Chana(KG)
KHZM-0032
Tk.850.00
+
Khir Malai Curry (Kg)
KHZM-0037
Tk.500.00
+
Cup Rabri (Pcs)
KHZM-0013
Tk.85.00
+
Ras Malai(KG)
KHZM-0051
Tk.550.00
+
Laccha Semai (500gm)
KHZM-0062
Tk.435.00
+
Apple Sandesh (KG)
KHZM-0001
Tk.1,100.00
+
Assorted Box.(Pcs)
KHZM-0002
Tk.800.00
+
Coconut Sandesh (KG)
KHZM-0010
Tk.1,400.00
+
Doi (Big)(KG)
KHZM-0016
Tk.390.00
+
Kala Kand(KG)
KHZM-0034
Tk.640.00
+
Motichur Ka Laddu(KG)
KHZM-0047
Tk.580.00
+
K.Special Jelabi
KHZM-0030
Tk.800.00
+
Tk.650.00
+
Mouchack(KG)
KHZM-0048
Tk.600.00
+
Chaner Jelabi
KHZM-0008
Tk.550.00
+
Veg Singara (pcs)
KHZM-0058
Tk.25.00
+
Gajorer Payesh ( Small)
KHZM-0019
Tk.300.00
+
Malai Kari(KG)
KHZM-0040
Tk.600.00
+
Mong Ka Laddu.(KG)
KHZM-0045
Tk.650.00
+
Khir Mohon(KG)
KHZM-0038
Tk.600.00
+
Moti Pak.(KG)
KHZM-0046
Tk.600.00
+
Date & Honey Laddu(KG)
KHZM-0014
Tk.2,200.00
+
Soan Papri Box (200gm)
KHZM-0055
Tk.185.00
+
Nawabi Gajor Sandesh
KHZM-0059
Tk.800.00
+
Pabna Ilish Peti -1kg
RF-013
Tk.550.00
+
Gurer Sandesh (BIG)(KG)
KHZM-0027
Tk.850.00
+
Gorer Kacha Golla(KG)
KHZM-0021
Tk.820.00
+
Tk.450.00
+
Tk.450.00
+
Pabna Katari Vog -1kg
RF-011
Tk.400.00
+
Tk.85.00
+
Tk.320.00
+
Pabna Irani Vog -1kg
RF-012
Tk.550.00
+
Tk.350.00
+
Tangail Kalojam -1kg
RF-007
Tk.350.00
+
Tk.450.00
+
Tk.350.00
+
Tk.380.00
+
Product filters
Price

Tk.  –  Tk.

  • ‎Tk.25
  • ‎Tk.2200
Product Type